Taken en verantwoordelijkheden

De ANWB is een vereniging van, voor en door leden. De wensen van onze leden vormen het uitgangspunt voor ons handelen en optreden. Wil jij daar een actieve rol in spelen?

Waar ga je aan werken?

  • De bondsraad vergadert twee keer per jaar, op zaterdagmorgen op het hoofdkantoor in Den Haag. Deze vergaderingen worden voorbereid per provincie tijdens een vooroverleg, in aanwezigheid van een lid van het bestuur en het verenigingssecretariaat
  • De bondsraad werkt met themagroepen waarin actuele, voor de ANWB van belang zijnde onderwerpen, worden uitgewerkt en van adviezen voorzien voor het bestuur van de ANWB. Daarnaast worden voor verschillende thema’s webinars georganiseerd en gaat de bondsraad met elkaar in discussie over inhoudelijke onderwerpen tijdens themabijeenkomsten. Ook kun je je regionaal inzetten voor verschillende onderwerpen, zowel op het gebied van belangenbehartiging als voor de maatschappelijke activiteiten van ANWB
  • Om je werk als bondsraadslid goed te kunnen uitvoeren, organiseert de ANWB verschillende workshops waarin de diverse beleidsterreinen en onderwerpen van de ANWB besproken worden.

Mocht je vragen hebben over de vacature neem dan contact op via: 088 269 6337 of verenigingssecretariaat@anwb.nl.

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de ANWB leden uit de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De formele taken van de bondsraad zijn o.a. het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, het vaststellen van wijzigingen in de statuten en de reglementen en het vaststellen van de contributie.

Bondsraadsleden spreken elkaar en de ANWB-medewerkers regelmatig tijdens diverse bijeenkomsten. Al met al ben je als bondsraadslid gemiddeld zo'n 10 tot 14 dagdelen per jaar bezig met je bondsraadswerk.


Hebben we een match?

Uiteraard woon je in de provincie Zuid-Holland en ben je lid van de ANWB. Daarnaast:

  • Ben je positief kritisch over de ANWB en loyaal t.a.v. de doelstellingen en standpunten van de ANWB
  • Hebt je een brede belangstelling, een goed onderbouwde motivatie om bondsraadslid te worden en bijzondere aantoonbare affiniteit/deskundigheid op gebieden waaraan in de provincie (waar je woont) behoefte is
  • Ben je aanwezig bij de vooroverleggen van de bondsraad, bondsraadsvergaderingen en overige (thema)bijeenkomsten.

Wat is ons aanbod aan jou?

  • Verschillende webinars waar kennis gedeeld wordt over maatschappelijk relevante onderwerpen
  • Kostenvergoeding
  • Je hebt maatschappelijke impact in jouw eigen provincie
  • Je mag als klankbord fungeren voor het ANWB bestuur

Waar werk je in de organisatie?

De ANWB is een vereniging met bijna 5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zij bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.

De procedure:

Je kunt je tot 1 september 2022 aanmelden via werkenbijanwb.nl/bondsraad. We zien je volledige cv (inclusief ANWB lidmaatschapsnummer) en motivatiebrief graag tegemoet. Daarna wordt door een commissie bestaande uit bondsraadsleden van jouw provincie een eerste selectie gemaakt, waarin wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Met jouw sollicitatie geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens en motivatie te delen met de huidige bondsraadsleden van jouw provincie. De gesprekken vinden plaats tussen 19 en 30 september 2022. De nieuwe bondsraadsleden worden per 1 januari 2023 benoemd.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: ANWB

Al meer dan 135 jaar maakt de ANWB het voor iedereen mogelijk om in vrijheid en met plezier onderweg te zijn. Van een slimme app die automobilisten en hun connected car verbindt tot maatschappelijke projecten zoals AutoMaatje, waardoor ouderen weer mobiel zijn. De ANWB loopt voorop met eigentijdse oplossingen op het gebied van mobiliteit, verkeersveiligheid, vrije tijd en vakantie. En levert een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke do...

Ik wil meer weten over ANWB
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'organisatieadviseur'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail

HR Business Partner

Plieger B.V.
Zaltbommel Hoofdkantoor
Logo Plieger B.V.