Taken en verantwoordelijkheden

Voor de Majoor Bosshardtburgh zijn wij op zoek naar een veelzijdige professional die in staat is om sturing en ondersteuning te geven aan een team die een positieve bijdrage levert aan het scheppen van een optimaal leefklimaat, middels zorg en begeleiding te bieden aan dak- en thuisloze mannen en vrouwen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke problematiek.

Informatie
Voor de Majoor Bosshardtburgh zijn wij op zoek naar een veelzijdige professional die in staat is om sturing en ondersteuning te geven aan een team die een positieve bijdrage levert aan het scheppen van een optimaal leefklimaat, middels zorg en begeleiding te bieden aan dak- en thuisloze mannen en vrouwen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke problematiek.

Jij bent een persoon die creatief kan denken, goed kan samenwerken en tot het uiterste wil gaan voor onze deelnemers, maar ook de kaders van de stedelijke afspraken met ketenpartners goed weet te bewaken. Daarnaast is het belangrijk om ervaring hebben in de uitvoerende zorg op hbo-niveau, gecombineerd met de affiniteit/vaardigheid in het onderhouden en benutten van registratiesystemen ter ondersteuning van de zorg en de bedrijfsvoering.

Als zorgcoördinator ben je verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg op de afdeling. Enerzijds geef je werkbegeleiding aan SPW-ers die groepswerk doen en persoonlijk begeleider zijn van de deelnemers. Je instrueert hen met betrekking tot de uitvoering van het trajectplan, de werkafspraken en bejegening. Tevens coach je de SPW-ers in het omgaan met soms complexe gedragsproblematiek van deelnemers en de onderlinge samenwerking binnen het team. Je werkt nauw samen met de teamleider en de (gedeelde) interne trajecthouder, maar ook met de persoonlijk begeleider van de deelnemer en zijn stedelijk trajecthouder, om te komen tot een passend traject en herstel van de deelnemer te bevorderen.

Kennis en ervaring van de herstelmethodiek en ervaringsdeskundigheid is een vereiste.

Over Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Ons team
De Majoor Bosshardtburgh is een voorziening voor 37 volwassenen mannen en vrouwen, die naast verzorging en/of verpleging ook begeleiding nodig hebben. Deze bewoners zijn merendeels dak- en thuislozen met multi problematiek op het gebied van huisvesting en somatische (lichamelijke) problematiek en/of verslaving en/of verstandelijke beperking en/of justiële problemen.
In de Majoor Bosshardtburgh wordt opvang geboden en de basis gelegd als dat binnen de mogelijkheden valt voor doorstroom naar een andere woonvorm door het starten van dagbesteding, in kaart brengen van schulden en aanvragen van benodigde diagnostiek en indicaties. Ook biedt de Majoor Bosshardtburgh de mogelijkheid tot overbruggingszorg vanuit een andere maatschappelijke opvang afdeling of de thuis(zorg) situatie indien er sprake is van acute somatische problematiek. Vanuit het team wordt verzorging, verpleging en begeleiding geboden Daarnaast is er een aantal uren ondersteuning beschikbaar van een gedragswetenschapper om de benodigde zorg en begeleiding te kunnen bieden.

Profiel kandidaat

 • Contact onderhouden met verwijzers, zowel intern als extern;
 • Het coördineren van instroom en interne plaatsingen;
 • Het instrueren, trainen en controleren van medewerkers inzake invoer binnen de systemen;
 • Participatie in de waarnemingsregeling zorgcoördinatie binnen het cluster;
 • Een afgeronde HBO MWD/SPH opleiding of daarmee vergelijkbaar;
 • Ervaring binnen de 1e lijn opvang is een vereiste;
 • Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • Ervaring in de maatschappelijke opvang is een plus;
 • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
 • Goede relationele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Een gedegen kennis van de sociale kaart in Amsterdam en een vitaal netwerk daarbinnen;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Geboden wordt

Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal € 2.627,--tot maximaal € 3.742,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden.

Meer informatie

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/
Voor 26 juni 2021.Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Miranda Zentveld, Teamleider Majoor Bosshardtburgh
Telefoonnummer: 06-25765294

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale o...

Ik wil meer weten over Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam
x

Laat ons je helpen!

Maak gratis gebruik van de volgende hulpmiddelen:

 • Een stappenplan waarmee je gemakkelijk een motivatiebrief schrijft;
 • 2 concrete voorbeeld-motivatiebrieven zodat je direct weet hoe je kan beginnen;
 • Email service waarmee je alleen passende vacatures ontvangt op momenten die jij zelf kiest